Zařízení pro provádění stopové detekce výbušnin_zařízení ETD

Popis vybavení: 1 ks zařízení pro provádění stopové detekce výbušnin/zařízení ETD

Předpokládané umístění: Cargo Terminál

Technická specifikace zařízení:

Přenosné technické zařízení se zabudovaným sklopným monitorem, umožňující provádět detekční kontroly osob, leteckých zásilek a pošty.

Zařízení musí ukládat provedené detekční operace, přístup do menu zařízení musí být chráněn heslem a současně tento přístup musí být rozdělen do několika úrovní (operátor, supervizor, servis, apod.). Dodané zařízení musí pracovat v el. síti o napětí 230V.

Detekční parametry zařízení musí dále splňovat alespoň následující detekční a softwarové parametry:

 • hmotnost zařízení nesmí být vyšší než 13,5kg
 • zařízení musí provádět detekční analýzu prostřednictvím stěrů, výsledky jednotlivých detekcí musí být ukládány do interní paměti přístroje a materiál určený pro provádění stěrů musí být možné použít opakovaně
 • zařízení musí disponovat modulem a softwarem pro dálkovou správu zařízení prostřednictvím mobilního zařízení (tablet, mobilní telefon)
 • zařízení nesmí obsahovat žádný zdroj ionizujícího záření
 • čas určený pro plnou aktivaci (náběh a stabilizaci systému) při prvním zapnutí nesmí přesáhnout 35min, čas určený na analýzu/vyhodnocení provedeného stěru nesmí být delší než 9 sekund
 • zařízení musí být odolné proti vlhkosti a prachu, konstrukčním uspořádáním zařízení musí být zajištěno, že v klidovém režimu (zapnuté zařízení, ale neprobíhá měření) není do zařízení nasáván prach nebo jiné nečistoty poškozující toto zařízení a zvyšující počet falešných alarmů
 • zařízení musí umět provádět interní kalibraci systému plně automaticky
 • zařízení musí být vybaveno baterií, zajišťující napájení v případě výpadku napájení nebo v případech, kdy je zařízení používáno mimo napájecí síť, výdrž baterie musí být min.50min
 • detekční materiál určený pro provádění stěrů musí být opakovatelně použitelný
 • výsledek analýzy musí být zobrazen na dotykovém monitoru, v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany civilního letectví
 • software zařízení musí umět zobrazit výsledky měření v několika módech, uživatelský/standardní, detailní kdy jsou viditelné detailní výsledky detekce
 • zařízení musí být vybaveno interní tiskárnou a umožňovat tisk jednotlivých výsledků měření
 • zařízení musí být kompatibilní se zařízeními, která jsou v současnosti používána provozovatelem letiště, z důvodu značné úspory finančních prostředků, ušetřených za pořízení kalibračních předmětů, specifických náhradních dílů a výcvik pracovníků.
 • na dodané zařízení musí být poskytnuta plná záruka v délce 24měsíců

Zařízení pro stopovou detekci prvků výbušnin (ETD) bude používáno pro provádění detekční kontroly leteckých zásilek. Uvedené zařízení je schváleno ECAC pro používání v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

Legislativa:
Detekční zařízení musí splňovat požadavky aktuálně účinné legislativy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy (zejména nařízení EU č. 300/2008; rozhodnutí Komise (K) č. 8005; základní opatření zaslaná UCL, NBP, Doc. 30).

Zdůvodnění: V roce 2017 zaznamenal provozovatel letiště značný nárůst objemu leteckých zásilek (30%) a značný nárůst je předpokládám i v dalších letech. S ohledem na charakter a povahu jednotlivých zásilek je ve značné míře nezbytné použít zařízení ETD pro provedení stanovené detekční kontroly.

Současně bude požadované detekční zařízení použito jako náhrada za nevyhovující, zařízení Explonix, které je již technologicky a technicky zastaralé a, jeho použití je mezeno výjimkou.

Předpokládaná cena: 1 600 000,- Kč bez DPH

Dodavatelem zařízení se stala společnost HSF spol. s r.o.
Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2018“ vydanými Státním fondem dopravní infrastruktury.
Zařízení bylo dodáno.
 

 

 

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data