Závorový systém pro vjezd a výjezd vozidel

V prostoru jižní stojánky Letiště Leoše Janáčka Ostrava proběhla v posledním březnovém týdnu 2009 dodávka kontejnerového zařízení závorového systému pro vjezd a výjezd vozidel v rámci vybavenosti pracovišť pro provádění bezpečnostní kontroly osob a zavazadel.

Jde o náhradu za zastaralý a nevyhovující systém. Nový systém přináší zlepšení pracovních podmínek bezpečnostních pracovníků a v neposlední řadě také výrazné zlepšení bezpečnostních parametrů na vstupu a vjezdu do stanovených prostor letiště.

Oddělení bezpečnosti Letiště Ostrava, a.s. pořídilo obytný kontejner doplněný o závorové zařízení v rámci položky Závorový systém pro vjezd a výjezd vozidel v rámci projektu Stroje a zařízení I. pro zvýšení bezpečnostního standardu letiště s ohledem na bezpečnostní předpisy a nařízení Evropské unie a naplňování trvale vysokých bezpečnostních požadavků v této oblasti.

V rámci rozšíření neveřejného prostoru letiště bylo původní stanoviště pracovníků bezpečnostní kontroly přesunuto až k prostoru jižní stojánky, kde se v budoucnu očekává výstavba cargo terminálu. V současné době již probíhají dokončovací práce zahrnující úpravu okolních prostor kontejneru a jeho vybavení nezbytným technickým zázemím. 

Kontejner po dodání    

Závorový systém pro vjezd a výjezd vozidel byl pořízen od společnosti ALGECO s.r.o.

Smlouva na dodávku závorového systému pro vjezd a výjezd vozidel: průmyslových závor a obytného kontejneru k provádění bezpečnostních kontrol do neveřejného prostoru Letiště Leoše Janáčka Ostrava a výkonu činností bezpečnostních pracovníků, vykonávajících ostrahu letiště byla uzavřena s dodavatelem na základě výběrového řízení vyhlášeného formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s platným Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek vydaným Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Závorový systém pro vjezd a výjezd vozidel splňuje všechny náležitosti provádění bezpečnostních kontrol podle národních i mezinárodních legislativních požadavků.

V prostoru jižního areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava zabezpečuje závorový systém pro vjezd a výjezd vozidel vstup k jižní odbavovací ploše jako pracoviště brány č. 6. Pracovníci oddělení bezpečnosti mají veškeré vybavení k provádění bezpečnostní kontroly v souladu s platnou legislativou, pracoviště je v nepřetržitém provozu po dobu 24 hodin. 

Systém v provozu    

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data