Zdravotnický kontejner

Hasičská záchranná služba Letiště Ostrava, a.s. převzala v měsíci září 2011 zdravotnický kontejner v rámci projektu „Stroje a zařízení HZS“ pro zabezpečení technických prostředků letištního záchranného systému na Letišti Ostrava. Tento speciální požární kontejner je určen pro uložení zdravotnického materiálu potřebného při poskytování zdravotnické pomoci velkému počtu zraněných osob především ve fázích vzletů a přistání letadel, či v důsledku jiných nepředvídatelných leteckých katastrof na letištních plochách. Poskytuje jistotu komplexního technického a logistického zabezpečení krizových stavů v případech hromadného postižení zdraví.

Kontejner je určen pro jednoramenný nosič kontejnerů, především typu Multifix XR 21 S 56, tj. mechanismem schopným manipulace s kontejnery do max. celkové hmotnosti 14 tun s jednotnou výškou nosného oka kontejneru 1.570 mm.

Kontejner svým provedením odpovídá ustanovením vyhlášky č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

Zdravotnický kontejner byl pořízen z prostředků Evropské unie, dodávka je spolufinancována z fondu ERDF v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osa 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava.

   
     
Dodávka zařízení    

Dodávka byla realizována od dodavatele LUING PYREX, spol. s r.o. v rámci projektu zaměřeného na vybavení hasičské záchranné služby Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizuje dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data