Zimní zametače Jetsweeper

Útvar Letecko-provozních ploch Letiště Ostrava, a.s. převzal v březnu a v září 2013 v rámci projektu Stroje a zařízení II. – Zimní zametače Jetsweeper.

Jedná se o 5 vozidel letištních dráhových zametačů – ofukovačů na zimní údržbu pohybové plochy letiště. 3 ks zimních zametačů JETSWEEPER jsou v provedení compact a 2 ks zimních zametačů JETSWEEPER v provedení tahač návěsů 4x4 + tažený zametač.

Letištní zametač s odfukem je určen k čištění letištní plochy od sněhu v zimě a drobných nečistot v létě. Tento stroj je speciálně upraven pro úklid sněhu na letištních provozních plochách. Jeho malá délka a široký záběr mu umožňuje čistit plochy menších rozměrů, které bylo s velkými soupravami problematické vyčistit. Zařízení může nést rovněž automatickou sypací nástavbu na odmrazovací látky a umí tak v jednom kroku ošetřit plochy mechanicky i chemicky. Spolu s taženými zimními zametači, postřikovačem odmrazovacích kapalin a sněhovými frézami tvoří páteř zimní údržby letiště.

Letištní zametač s odfukem v provedení tahač 4x4 s čelním pluhem a taženou speciální zametací ofukovací jednotkou je určen pro úklid sněhu na LPP. Tato souprava je určena pro mechanické čistění všech LPP převážně však RWY. Zařízení může nést rovněž automatickou sypací nástavbu na odmrazovací látky a umí tak v jednom kroku ošetřit plochy mechanicky i chemicky.

Nová technika Letišti umožní zajistit úklid a ošetření letecko-provozních ploch v tak krátkém časovém intervalu, který je zapotřebí garantovat, aby letiště takových parametrů bylo zařazeno do bezpečnostních standardů, na jejichž základě bude moci přijímat letadla vyšší kategorie.

 
zimní zametače v provedení compact  
   
zimní zametače v provedení tahač návěsů 4x4 + tažený zametač    

Zimní zametače byly dodány společností KONNEX TRADE s.r.o.

Letiště Ostrava, a.s. jako příjemce dotace realizovalo dodávku zařízení na základě výběrového řízení dle platného Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Veřejná zakázka proběhla formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data