Dobrovolná hlášení

 1. Co se má hlásit?
  Hlásit se mají všechny Bezpečnostní události.
  Definice bezpečnostní události: dle NEPaR (EU) č. 376/2014: Bezpečnostní událostí je jakákoliv událost s dopadem na bezpečnost, která ohrožuje nebo v případě, že není odstraněna nebo řešena, by mohla ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jiné osoby, a zahrnuje zejména nehody nebo vážné incidenty.
  Příklady Bezpečnostních události: Letecká nehoda, Nedodržení bezp. postupů (SOP), Průnik, Neoprávněný vstup, Osoby bez dozoru, Pozemní nehoda, Poškození letadla, Únos, Únos letadla za letu., Požár, Kouř, Výbuch, Únik neb. látky, Runway Incursion (RI), Runway Excursion (RE), Laser, Nepovolené jeřáby, Nález FOD, Drony, RC modely, Bomba A, Bomba B, Zranění, Úraz, indispozice, Opuštěné zavazadlo, Sabotáž, Anonymní tel. hrozba, Incident letový, JetBlast, Incident technický, Incident v zabezpečovací technice, BitrdStrike, WildLife, Odchylky od postupů, Rychlá jízda, Špatný stav prostředků a infrastruktury (poruchy), Nezpůsobilý stav plochy, kontaminace, Nedostatky v značení, osvětlení atd.


 2. Jak se má hlásit?
  • Telefonicky (mob./RDST) na Bezpečnostní dispečink (BD)
  • Podněty lze podat i anonymně (Safety Portal, Safety Boxy)
  • V hlášení vždy uvést: Místo události, Popis události
  • Pokud není využito anonymní hlášení tak vždy uvést: Jméno, Příjmení, Kontakt (tel., e-mail)


 3. Kde hlásit?


 4. Komu hlásit?
  • Hlášení stačí podat pouze na Bezpečnostní dispečink (BD)
  • O Bezpečnostní události budou informovány osoby a instituce dle Matice vyrozumění


 5. Kdy hlásit?
  • Hlášení je potřebné provést neprodleně (ihned) po zaregistrování (výskytu) Bezpečnostní události nebo pokud se vytvoří podmínky (situace) směřující ke vzniku (aktivaci) Bezpečnostní události
  • Pokud nehrozí nebezpečí zpodlení (např. jednu se o podnět) lze využít dalších forem pro ohlášení (Safety Portal, Safety Box, e-mail)

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data