Projekty

Projekty Letiště Ostrava, a.s.

SFDI 2022 - Pořízení technických prostředků

SFDI 2021 - Pořízení technických prostředků

Rentgenové zařízení pro zapsaná zavazadla

SFDI 2020 - Pořízení technických prostředků

Zajištění bezpečnostní techniky pro ostrahu a bezpečnost Letiště Leoše Janáčka Ostrava v návaznosti na studii bezpečnosti zpracovanou firmou JIMI

Obnova bezpečnostní techniky pro zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostrahy a bezpečnosti letiště (II)

 

Starší projekty:

SFDI 2019 - Pořízení technických prostředků

Technologie pro cestující se zdravotním handicapem a řešení mimořádných událostí na provozní ploše

Obnova bezpečnostní techniky pro zajištění záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku a bezpečnosti letiště (I)

SFDI 2018 - Pořízení technických prostředků

SFDI 2017 - Pořízení technických prostředků pro provádění bezpečnostních kontrol cestujících, zavazadel a nákladů

Řešení doby života speciálních žárovek používaných v letištních rozvodech

Bezpečnostní výzkum

Stroje a zařízení II.

Stroje a zařízení HZS

Stroje a zařízení I.

 

Projekty Moravskoslezského kraje

Integrované výjezdové centrum

Odbavovací plocha

Kolejové napojení

Kolejové napojení – doprovodná infrastruktura

Ostatní zpevněné plochy - světlotechnika 

 

Všeobecné informace

Letiště Leoše Janáčka Ostrava je důležitým dopravním uzlem regionu a jeho rozvoj patří k prioritám Moravskoslezského kraje. Vzhledem k poloze v blízkosti hranic s Polskem a Slovenskem má letiště význam i pro sousední regiony a očekává se, že tento bude i nadále růst.

Ostravské letiště se svými ojedinělými technickými parametry (vzletová a přistávací dráha dlouhá 3500 metrů, široká 63 metrů) umožňuje provoz všech současných typů letadel a má statut mezinárodního letiště.

V souvislosti s budováním bezpečnostní infrastruktury Letiště Ostrava, a.s. ve spolupráci s Moravskoslezským krajem trvale připravuje a realizuje projekty k zajištění růstu bezpečnosti leteckého provozu.

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data